Obsługa prawna firm

Strona Główna  /  Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy zarówno stałą, jak i doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, umożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie we własnym obszarze przedsięwzięcia biznesowego i pozwalając skoncentrować się na komforcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługę prawną firm świadczoną przez Kancelarię wyróżnia wysoki standard, szybkość reakcji i staranność w działaniu, przy uwzględnieniu kluczowych dziś elementów takich jak poziom wynagrodzenia, elastyczność i kreatywność.

Proponowana obsługa prawna firm obejmuje, w zależności od ustalonego zakresu usług pomoc w sporządzaniu umów gospodarczych, ich rzetelną analizę merytoryczną ze wskazaniem możliwego ryzyka wynikającego z zawartych postanowień, prowadzenie negocjacji biznesowych, podejmowanie prób pozasądowego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz bieżące konsultacje z wybranych dziedzin prawa. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie podejmowanych przez kancelarię działań prawnych na rzecz Klienta objęte są tajemnicą adwokacką.

Świadczona obsługa prawna firm wiąże się z pełną dyspozycyjnością kancelarii zarówno poprzez bieżący kontakt z Klientem biznesowym jak i poprzez osobistą obecność swojego przedstawiciela w siedzibie firmy.

Oferta dobierana jest do indywidualnych potrzeb biznesowych Klienta i obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak: